Εδώ, δοκίμασα να τραβήξω ένα φιλμ ταχύτητας 100 ASA με διάφορες ταχύτητες στα 200, στα 400 αλλά και στα 1600 ASA, δεν τράβηξα στα 100. Το φιλμ ήταν το AgfaPhoto APX100 ASA

Ή εμφάνιση έγινε με την μέθοδο stand development για 120 λεπτά με τον εμφανιστή Rodinal (Ro9 OneShot) και διάλυση 1:100. Ανάδευση για ένα λεπτό μόλις έβαλα τον εμφανιστή στο tank και δύο ήρεμες αναδεύσεις στην συνέχεια μετά από 40 και 80 λεπτά. Stop bath, fix και καλό ξέπλυμα.

Το αποτέλεσμα θα το δείτε πιο κάτω. Κάτω από κάθε φωτογραφία θα δείτε την ταχύτητα ASA που την έκανα. 

   Το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι από σκανάρισμα χωρίς καμία παρέμβαση δική μου και χωρίς κανένα προφίλ φιλμ καθώς επίσης χωρίς καμία επεξεργασία. Είναι σκαναρισμένο μονόχρωμα και το αρχείο είναι 22MP.

Το αποτέλεσμα με άφησε ανέλπιστα ευχαριστημένο.

error: Content is protected !!